Od nynějška můžeš s dalšími hráči mnohem lépe kooperovat a to právě skrze klan, který si můžeš nyní založit i ty!

Založení klanu tě bude stát 1000 bodů, poté můžeš pozvat i své
kamarády, nastavit jim přílušnou hodnost, nastavovat poplatky
klanu, či využívat klanový home a spoustu dalšího!

Body můžeš získávat i za zabití hráčů z nepřátelského klanu,
nezapomeň ale, že zabíjení spoluhráčů body ubírá!


*Kompletní seznam příkazů nalezneš také zde
Příkazy

/clan - zobrazí nabídku klanu
/clan stats - statistiky klanu
/clan help - seznam příkazů
/clan resign - odstoupení z klanu
/clan mostkilled - statistika nejvíce zabitých na serveru

/clan create <tag> <jméno> - <tag> se bude zobrazovat před tvým jménem a v tablistu, <jméno> označuje celý název klanu
/clan invite <nick> - přizve hráče do klanu
/clan kick <nick> - vyhodí hráče z klanu
/clan trust <nick> - označí člena klanu za důvěryhodného
/clan untrust <nick> - odoznačí člena klanu za důvěryhodného
/clan promote <nick> - povýší člena klanu na vlastníka
/clan disband - odstraní klan

/. <zpráva> - odešle zprávu do klanového chatu
/ally <zpráva> - odešle zprávu do chatu se spojenci


/clan bank status - bilance klanu
/clan bank deposit <částka> - vloží danou částku do klanu
/clan bank withdraw <částka> - vybere danou částku z klanu

/clan regroup me - shromáždí členy klanu na tvou lokaci
/clan regroup home - shromáždí členy klanu na klanovém home
/clan home set - nastaví klanový home
/clan home clear - odstraní klanový home
/clan home - teleportuje na klanový home

/clan rank create - vytvoří novou hodnost v klanu
/clan rank assign <nick> <rank> - přiřadí členovi danou hodnost
/clan rank unassign <nick> - odebere členovi hodnost
/clan rank list - seznam všech hodností v klanu
/clan rank permissions <rank> - seznam všech práv pro danou hodnost v klanu
| Začni hrát na FajnCraftu!
play.fajncraft.cz

Získej za hlasování body, za které si můžeš ve hře nakoupit výbavu!
© 2011-2023 FajnCraft  ·  All Rights reserved  ·